Znak bezpieczeństwa B – podstawy prawne 

Przed rokiem 2004, a więc przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, znak bezpieczeństwa B był powszechnie stosowany i niemal odgórnie wymagany. Otrzymywały go produkty o określonych przez Radę Ministrów cechach, a za jego przyznawanie odpowiedzialne było Polskie Centrum Akredytacji.

Po 1 maja 2004 roku w życie weszły nowe unijne przepisy, według których odpowiednią jakość oraz zgodną z normami jakość wykonania produktu potwierdza sam producent. Po odpowiedniej weryfikacji produkt może otrzymać specjalny, europejski znak jakości CE.

W ostatnich latach zauważono jednak zdecydowany wzrost popularności znaku bezpieczeństwa B, który ponownie zaczął obowiązywać, jako dodatkowy certyfikat, obok oznaczenia europejskiego. Znak bezpieczeństwa B jest obecnie potwierdzeniem wysokiej jakości wykonania oraz wynikającego z niej bezpieczeństwa produktu.

Proces przyznawania znaku bezpieczeństwa B

Przyznawanie znaku bezpieczeństwa B odbywa się na zasadzie tak zwanej certyfikacji dobrowolnej. Oznacza to, że to producent lub dystrybutor danego sprzętu określa jego jakość, bezpieczeństwo oraz nowoczesność, które to następnie sprawdzane są i potwierdzane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Przyznanie znaku bezpieczeństwa B oznacza, że dany produkt spełnia normy PN–EN 161221+A1:2017–11. Szczegółowa ocena danego produktu oraz jego jakości i klasy wykonania, na podstawie której możliwe jest potwierdzenie certyfikatu B, odbywa się na podstawie kilku najważniejszych elementów.

Pierwszym z nich jest wnikliwe badanie produktu czy jego próbek pobieranych u dostawcy bądź producenta. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na określony w normach krajowych i międzynarodowych poziom bezpieczeństwa produktu oraz jego parametry techniczne, determinujące łatwość i efektywność ich użytkowania.

Kolejny etap stanowi ocena warunków technicznych i organizacyjnych oraz ocena zarządzania producenta lub dostawcy, a także kontrola sposobu wykorzystywania poszczególnych certyfikatów i oznaczeń. Istotnym elementem obejmującym proces certyfikowania są także regularne kontrole jakości sprzętu, jak i warunków technicznych producenta.

Certyfikat B przyznawany jest po odgórnym określeniu, że dany produkt spełnia niezbędne normy jakości i bezpieczeństwa. Ważną informacją jest fakt, iż znak przyznawany jest nie bezterminowo, lecz na okres pięciu lat.

Badania jakości i bezpieczeństwa oraz szczegółowa ocena warunków techniczno-organizacyjnych producenta musi być wykonana przez wyznaczone, niezależne jednostki.

Znak bezpieczeństwa B w praktyce

Co dla poszczególnych produktów oznacza znak bezpieczeństwa B? W przypadku szaf socjalnych i biurowych certyfikat przyznawany na podstawie szeroko zakrojonych kontroli, oznacza przede wszystkim doskonałą jakość wykonania, z najwyższej klasy materiałów. Starannie wyselekcjonowane komponenty determinują nie tylko jakość, ale także trwałość i wytrzymałość szaf. Znak bezpieczeństwa B jest także informacją o odporności szafek na intensywną eksploatację, niezbędnej w przypadku mebli socjalnych, biurowych czy innych mebli i części zabudowy do miejsc użytku publicznego.

Zarówno wysokiej jakości metal użyty do produkcji szaf, jak i zastosowane środki ochronne, takie jak specjalne farby czy lakiery, charakteryzuje trwałość i odporność, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa. Materiały, z których wykonane zostały meble, nie zawierają szkodliwych substancji i są w pełni przyjazne środowisku.

Potwierdzany odgórnie znak bezpieczeństwa B jest także gwarancją nowoczesności oraz ergonomii danego produktu. Szafy posiadające certyfikat B są więc proste w użyciu i wyposażone w dodatkowe udogodnienia oraz funkcjonalności. Ponadto zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa przechowywanych w nich produktów. Znak bezpieczeństwa B stanowi rzetelne świadectwo jakości produktu, pozwalające potencjalnemu klientowi podjąć bardziej przemyślaną i odpowiedzialną decyzję o zakupie danego produktu.

 

O szczególnej roli znaku bezpieczeństwa B świadczy fakt, że liczba potwierdzonych, przyznawanych certyfikatów regularnie rośnie. Obecnie znak B, obok europejskiego certyfikatu CE, stanowi najpopularniejszy, niezwykle istotny wyznacznik klasy wykonania danego wyrobu.